ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำ blog... safety-stou สำหรับสมาชิก

เสาร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


โครงการจัดทำ blog... safety-stou สำหรับสมาชิก

เป็นโครงการที่ผมและ webmaster ได้จัดทำขึ้น เพื่อ ให้สมาชิกได้ มี web blog เป็นของตนเอง เพือ เขียนเรื่องราว สิ่งต่างๆ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ อาจจะเป็น งาน ทางด้าน จป. หรืองานทั่วไป

โดยชือ blog ที่ท่านต้องการจะอยู่ หน้า แล้วตามด้วย .safety-stou.com เช่น www.manasu.safety-stou.com

สมาชิกที่สนใจ ที่จะมี blog ลงชื่อที่ต้องการพร้อม E-mailไว้เลยนะครับ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ ผมจะดำเนินการให้
ส่วนท่านไดที่ส่งเข้ามาแล้ว ผมจะรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วต้องขอภัยด้วยนะครับที่จัดทำให้ล่าช้าเพราะผมเองกำลังconfig ฐานข้อมูล และserverให้รองรับได้หลายบล็อก  ตอนนี้เสร็จแล้วครับ

โดย blog ต่างๆทั้งหมด จะนำมา link กับ website นี้
เข้าชม : 4886 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ