ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ติว 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

ศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2552


กิจกรรม ติว วิชา 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย Safety technology

วันอาทิตย์ ที่  19 เมษายน 2552

 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ. ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

เข้าชม : 5447 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ