12 / มี.ค. / 2552 :
กิจกรรม ติว 54106 พิษวิทยา
ลงชื่อ ยืนยัน เข้ารับการติว 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 22 มีนาคม 2552
2 / มี.ค. / 2552 :
การปฏบัติงานจริงของ จป.วิชาชีพ
หลักสูตร การปฏิบัติงานจริงของ จป.วิชาชีพ วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2552
17 / ธ.ค. / 2551 :
โครงการดูงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โครงการพาสมาชิกทัวร์ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
17 / ธ.ค. / 2551 :
จองเสื้อ POLO ชมรม Lot ที่ 5
จองเสื้อ POLO ชมรม Lot ที่ 5
16 / ธ.ค. / 2551 :
กำหนดการติวชุดวิชา 54101 วิศวกรรมพื้นฐาน
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552
11 / พ.ย. / 2551 :
รับสมัครสมาชิกชมรม
รับสมัครสมาชิกชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
6 / พ.ย. / 2551 :
จองเสื้อ jacket ชมรม
ช่องลงชื่อ สั่งจองเสื้อ Jacket ชมรม
28 / ต.ค. / 2551 :
กระทู้สำรวจความพึงพอใจของสมาชิก และข้อเสนอแนะ
กระทู้สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาชมรมยิ่งขึ้น
5 / ก.ค. / 2551 :
โครงการแบ่งปันหนังสือให้รุ่นน้องยืมอ่าน
เพื่อให้รุ่นพี่ได้ แบ่งปันหนังสือให้รุ่นน้องยืมอ่านเพื่อลดค่าใช้จ่าย รุ่นน้องได้มีหนังสืออ่านทันเวลา หนังสือเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
16 / มิ.ย. / 2551 :
ดูทีวี ฟรี ผ่าน net
ดูทีวี ฟรี ผ่าน net
29 / พ.ค. / 2551 :
ระบบสาระสนเทศนักศึกษา มสธ
เช็คผลสอบ ตรวจสอบการลงทะเบียน ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน สนามสอบ
3 / พ.ค. / 2551 :
ส่งต่อของดีที่เราไม่ใช้ให้เพื่อนร่วมสังคม
ส่งต่อของดีที่เราไม่ใช้ ให้เพื่อนร่วมสังคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ