54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย

ศุกร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2552


วิชานี้หนังสือคงจะได้รับเดือนกุมภาพันธ์ ผมจึงนำ file pdf ลงให้ดาว์นโหลดให้เพื่อนๆ อ่านกันก่อนครับ

manasu

 

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย Safety Technology

หน่วยที่ 1 การวางผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย

หน่วยที่ 2 ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

หน่วยที่ 3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล

หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

หน่วยที่ 5 การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย

หน่วยที่ 6 ความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัสดุอันตราย

หน่วยที่ 7 ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย

หน่วยที่ 9 ความปลอดภัยในการทำงานกับหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุก๊าซ

หน่วยที่ 10 ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

หน่วยที่ 12 การควบคุมป้องกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม

หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ

สรุปย่อ

หน่วยที่ 1    หน่วยที่ 2    หน่วยที่ 3  หน่วยที่ 4    หน่วยที่ 5    หน่วยที่ 6 

หน่วยที่ 7    หน่วยที่ 8     หน่วยที่ 9   หน่วยที่10     หน่วยที่ 11    หน่วยที่ 12     หน่วยที่ 13  หน่วยที่ 14     หน่วยที่ 15

Item  

9    10    12   14  

สรุปบันทึกเสียง

unit 1    unit 2   unit 3    unit 4    unit 5   unit 6   unit 7    unit 8    unit 9   unit 10  unit 11    unit 12   unit13   unit 14   unit 15

แบบประเมิน ก่อนและหลังเรียน


ไฟล์บทที่2 และ4 มีปริมาณเยอะมากๆเพื่อความรวดเร็ววิธีการคือ....

วิธีการdownload(สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้วิธีครับ)ให้คลิกขวาที่ไฟล์ลิ้งบทนั้นๆ แล้วเลือก save target AS.....
ดังภาพ

 

 

แก้ปัญหาให้แล้วนะครับพี่มานะสามารถเพิ่มเติมบทความได้ครับเข้าชม : 140575

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ