54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ควบคุม

ศุกร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552


 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ควบคุม

หน่วยที่ 1    หลักการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 2  การระบายอากาศแบบทั่วไป

หน่วยที่ 4 การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่

หน่วยที่ 5 อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค

 หน่วยที่ 6  อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอ

หน่วยที่ 7 การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

หน่วยที่ 8  ห้องสะอาด

หน่วยที่ 10  การควบคุมเสียง

หน่วยที่ 13 การออกแบบระบบแสงสว่าง

 สรุปย่อ

หน่วยที่ 1    หลักการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยที่ 2  การระบายอากาศแบบทั่วไป

หน่วยที่ 4 การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่

หน่วยที่ 5 อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค

 หน่วยที่ 6  อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอ

หน่วยที่ 7 การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

หน่วยที่ 8 ห้องสะอาด

หน่วยที่ 9 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ

หน่วยที่ 10  การควบคุมเสียง

หน่วยที่ 13 การออกแบบระบบแสงสว่าง

แบบประเมิน   เพิ่มเติม22เม.ย 2552   แบบประเมินหน่วยที่ 2,12,13    แบบประเมิน ทุกหน่วย

Item 8     10  

 เข้าชม : 119959

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ