54109 การยศาสตร์

Ergonomics

ศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551


เป็นสรุปชุดวิชา เก่า อ่านในระหว่างรอหนังสือได้ครับ เนื้อหาอาจคล้ายกัน

Ergonomics    เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงานเข้าชม : 30116

     


 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ