บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
โดย : จักษชน   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   

 

บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ให้บริการตรวจวัดคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้คำปรึกษาในการประเมินและกำหนดจุดตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และจะดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้รายงานผลการตรวจสอบที่มีความถูกต้องและแม่นยำ พร้อมแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจวัด เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

บริการของเรา:

1.       บริการขุดเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well)

เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.๒๕๕๙

โดยทางบริษัทฯ มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน กำหนดจุดเจาะตามทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ตลอดจนทำการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวัง (Monitoring Well) ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและ “วิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน

 

2.       บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)

-          ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)

-          ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)

-          เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 

-          เสียงดังสูงสุด(Lmax)

-          เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

-          ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน

-          แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

 

3.       บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบสถานประกอบการ (Ambient Air Monitoring)

-          ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)

-          ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)

-          ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)

-          ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 

-          ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

-          ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

 

4.       บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)

-          ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก

-          ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2

-          ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx

-          ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO

-          ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป

-          ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป

-          ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90 

 

5.       บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)

-          ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP

-          ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ

-          ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2

-          ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx

-          ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO

-          ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity

-          ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ

-          ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine

-          ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF

-          ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10

 

6.       บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)

-          ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม 

-          ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย

-          ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (PH, SS, TDS, Settleable Solid, COD, BOD, TKN, Oil & Grease, โลหะหนัก Residual chlorine, Conductivity ฯลฯ)


 

7.       บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)

-          จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะก่อสร้าง พร้อมจัดส่ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน EIA ฉบับสมบูรณ์

-          จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะดำเนินการ พร้อมจัดส่ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน EIA ฉบับสมบูรณ์

-          จัดทำแบบสำรวจชุมชน ตามมาตรการ EIA

-          ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำมาตรการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA

 

(ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี)

ติดต่อขอใบเสนอราคา
บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
จักษชน สนั่นไหว (หนุ่ม)

Sales Marketing
Tel. 0866623662
email: 
jaksachon.atom@gmail.com

 เข้าชม: : 41

Re หัวข้อ :
รายละเอียด :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ