ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
โดย : ภาสกร   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560   

 ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความยินดีที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อสร้างสถานประกอบการมุ่งสู่สถานประกอบสร้างเสริมสุขภาพ  โดย  โครงการพัฒนาสถานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่เน้นประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ คือ ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ เหล้า การพนันและอุบัติเหตุในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย ซึ่งได้จัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปีปัจุบัน (พ.ศ. 2560) มีการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเข้าสู่โครงการระยะที่ 4

 

ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการ

พนักงาน

·        มีความสุขกาย สบายใจ

·        ไม่เสียเวลาไปกับการสูบบุหรี่ได้เวลาทำงานเพิ่มขึ้น

·        สุขภาพดีไม่ลางานบ่อยๆ

·        หัวสมองปลอดโปร่งคิดงานได้มากขึ้น

·        บุคลากรดี ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น

·        เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน

·        พนักงานนำความรู้การเสริมสร้างสุขภาพที่ได้จากที่ทำงาน สามารถนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนได้

 

สถานประกอบการ

·        ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น

·        คุณภาพสินค้าและบริการดีขึ้น

·        ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

·        ลดการลาป่วย ลดผลกระทบจากการลาป่วย

·        ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

·        ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีขึ้น

·        พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น

·        ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

 

ประเทศชาติ

·        ได้องค์กรที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี

·        องค์กรเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้รัฐ

·        ลดภาระและงบประมาณของประเทศ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

·        ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

·        คนไทยมีสุขภาพดี ประเทศชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี

 

      ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติม รวมถึงสมัครทางออนไลน์ได้ที่ ได้ที่ https://www.healthyenterprise.org/

 

ขอบคุณมากครับ

----------------------------------------------------------

 

โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

 

 

45/10 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 02-4081602, 082-3584614, 082-3584616

โทรสาร : 02-4081602

เว็บไซต์ : www.healthyenterprise.org

อีเมล์  : smokefree09@hotmail.com

Facebook :https://www.facebook.com/healthpromotionenterprise/เข้าชม: : 57

Re หัวข้อ :
รายละเอียด :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

 
@Copyright ? 2008-2015 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย