ขออนุญาตแนะนำตัวบริษัทตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานคะ
โดย : กมลศรี   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   


 บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด Stack Consulting Co., Ltd.

ให้บริการที่ปรึกษา และบริการงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยได้ขึ้นทะเบียนดังนี้

1. เลขทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๗ ออกโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                          

(สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

2. เลขทะเบียน รสส. 00๔-๕๙/0๖๑๖ ออกโดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน              

 (สำหรับรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน)

 3. เลขทะเบียนที่ ๑๒๓-๔๙-00๙๒๕ ออกโดยสำนักเทคโนโลยีนํ้า และสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม)                                                                                                      

ให้บริการงานตรวจวัด ดังนี้

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง(Stack Monitoring Service)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP

• ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2

• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO

• ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine

• ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF

• ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2

• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป

• ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป

• ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90

 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การในการทำงาน(Work place)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน Total dust, Respirable dust

• ตรวจวัดละอองหรือออกไซด์ของโลหะหนักในพื้นที่การทำงาน CU,Pb,Lead,Fe,Cd,Zn ฯลฯ

• ตรวจวัดไอระเหยของกรดอนินทรีย์ในพื้นที่การทำงาน HNO3,HCL,H2SO4,HF ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่การทำงาน CO,CO2,SO2,NO2,H2S,NH4,Cl2,O3,CH4,O2,%LEL

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่การทำงาน

• ตรวจวัดระดับในพื้นที่การทำงาน เสียง 8 ชม. เสียง 5 นาที เสียงแยกความถี่(Lmax,Leq)

• ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน WBTG

• ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน Lux

• ตรวจวัดระบบฟองอากาศ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ค่าความชื้นในพื้นที่การทำงาน ( Indoor Air )

 ให้บริการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ( นํ้าดื่ม,นํ้าเสีย,นํ้าผิวดิน,นํ้าใต้ดิน,นํ้าจากระบบหล่อเย็น,นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า ฯลฯ )

• PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ,

ให้บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

• ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

• ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย

• ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

ให้บริการตรวจวัดเสียง Noise Contour สำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ขอใบเสนอราคาได้ที่

กมลศรี คำชื่น(ยุ้ย)

Tel: 02-9226573  Mobile: 080-7802745

Fax: 02-9226573   Website : www.stackconsul.com

E-Mail : stackconsul@gmail.com

 

 เข้าชม: : 229

Re หัวข้อ :
รายละเอียด :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

 
@Copyright ? 2008-2017 www.safety-stou.com
ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ